przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Tytuł ogłoszenia Data publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/SSOM/2020   2020/01/23  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.8/2019   2019/12/20  
Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.7/2019   2019/12/10  
Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.6.2019   2019/10/04  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SSOM.SKM.403.MK.6/2019   2019/10/01  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SSOM.SKM.403.MK.5/2019   2019/09/23  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/7/SSOM/2019   2019/07/02  
Przetarg nieograniczony nr 1/6/SSOM/SKM/2019   2019/06/19  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/06/ZIT/SSOM/2019   2019/06/13  
Przetarg nieograniczony nr 1/5/SSOM/SKM/2019   2019/06/11  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/SSOM/2019   2019/05/30  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/04/ZIT/SSOM/2019   2019/04/18  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.4/2019   2019/03/22  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.4.2019   2019/03/15  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.3.2019   2019/03/13  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2019   2019/03/04  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.2.2019   2019/01/23  
ZAPYTANIE OFERTOWE SSOM.SKM.404.MK.17/2018   2018/12/21  
PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.4/2018    2018/10/15  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2018   2018/09/25  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/8/SSOM/2018   2018/08/30  
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/08/SSOM/2018   2018/08/03  
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/08/SSOM/2018   2018/08/03  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.1/2018   2018/07/25  
PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.2/2018   2018/07/16  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6/SKM/SSOM/2018   2018/06/06  
PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.1/2018    2018/06/01  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/SKM/SSOM/2018   2018/05/30  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SKM/SSOM/2018   2018/05/28  
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/4/SKM/SSOM/2018   2018/04/25  
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/4/SKM/SSOM/2018   2018/04/25  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4/SKM/SSOM/18   2018/04/16  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/SSOM/2018   2018/04/05  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/SSOM/2018   2018/03/26  
Konkurs na najciekawszy upominek   2015/05/25  
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego    2015/02/19  
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego   2015/02/09  
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego   2014/09/22