Status prawny


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego to organizacja bazująca na solidarnej i dobrowolnej współpracy samorządów, które powołano na mocy Uchwały nr 1/2005 z dn. 15 kwietnia 2005 roku Zebrania Założycielskiego Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Początkowo Stowarzyszenie działało pod nazwą Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Następnie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Uchwałą Nr XVI/3/2009 z dn. 2 lutego 2009 r. Walnego Zebrania Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.


Stowarzyszenie zawiązano na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz swojego statutu. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną.

Stowarzyszenia gmin stanowią jeden z przykładów współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, które może mieć charakter jednopłaszczyznowy (tylko gmin) lub wielopłaszczyznowy (gmin i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego). Przykładem tego ostatniego jest właśnie Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którego skład wchodzą Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Policki oraz 13 gmin. Stowarzyszenia gmin są podmiotami o wyraźnie sprecyzowanych celach, które narzuca im ustawa o samorządzie gminnym. Do celów tych należą: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Stowarzyszenia mają także możliwość tworzenia spółek prawa handlowego.
 


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2014/06/27, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2014/07/04 12:54:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2014/07/04 12:54:45 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 14:33:13 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 12:48:53 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/06/27 11:31:20 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/06/27 11:05:26 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/06/27 11:05:03 nowa pozycja