Przedmiot działalności


 

Cele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:
 
1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, 
2) podejmowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do utworzenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 
3) realizacja i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, 
4) kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 
5) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym, 
6) promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia, 
7) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju członków Stowarzyszenia, wspieranie współpracy zagranicznej członków Stowarzyszenia, zwłaszcza współpracy transgranicznej. 
 
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie wykonuje następujące zadania
 
1) inicjowanie na terenie jednostek samorządu terytorialnego członków Stowarzyszenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie: 
a) planowania przestrzennego,
b) rozwoju wspólnej przestrzeni, zwłaszcza infrastruktury gazowej, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w tym ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu,
c) rozwoju gospodarczego i turystycznego gmin w oparciu o ich naturalne walory przyrodnicze przez wskazanie terenów inwestycyjnych,
d) komunikacji i transportu,
e) kultury, sportu i rekreacji,
f) promocji gospodarczej i turystycznej,
g) polityki edukacyjnej,
h) tworzenia sieci teleinformatycznych,
i) uzgadniania systemu zabezpieczenia medycznego,
2) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
3) prowadzenie działalności gospodarczej – usługowej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej,
4) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia, 
5) podejmowanie innych działań zgodnych z przepisami prawa zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
 
 

udostępnił: SSOM, wytworzono: 2014/07/03, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2014/07/03 14:32:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2014/07/03 14:32:12 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 12:50:29 nowa pozycja