Archiwum zamówień publicznych

Tytuł ogłoszenia Data publikacji
Zapytanie ofertowe nr 2/2/SSOM/2020 2020/02/24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/02/ZIT/SSOM/2020 2020/02/18
Zapytanie ofertowe nr 1/2/SSOM/2020 2020/02/05
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/SSOM/2020 2020/01/23
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.8/2019 2019/12/20
Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.7/2019 2019/12/10
Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.6.2019 2019/10/04
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SSOM.SKM.403.MK.6/2019 2019/10/01
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SSOM.SKM.403.MK.5/2019 2019/09/23
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/7/SSOM/2019 2019/07/02
Przetarg nieograniczony nr 1/6/SSOM/SKM/2019 2019/06/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/06/ZIT/SSOM/2019 2019/06/13
Przetarg nieograniczony nr 1/5/SSOM/SKM/2019 2019/06/11
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/SSOM/2019 2019/05/30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/04/ZIT/SSOM/2019 2019/04/18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.4/2019 2019/03/22
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.4.2019 2019/03/15
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.3.2019 2019/03/13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2019 2019/03/04
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.2.2019 2019/01/23
ZAPYTANIE OFERTOWE SSOM.SKM.404.MK.17/2018 2018/12/21
PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.4/2018 2018/10/15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2018 2018/09/25
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/8/SSOM/2018 2018/08/30
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/08/SSOM/2018 2018/08/03
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/08/SSOM/2018 2018/08/03
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.1/2018 2018/07/25
PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.2/2018 2018/07/16
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6/SKM/SSOM/2018 2018/06/06
PRZETARG NIEOGRANICZONY - NR SPRAWY SSOM.SKM.403.MK.1/2018 2018/06/01
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/SKM/SSOM/2018 2018/05/30
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SKM/SSOM/2018 2018/05/28
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/4/SKM/SSOM/2018 2018/04/25
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/4/SKM/SSOM/2018 2018/04/25
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4/SKM/SSOM/18 2018/04/16
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/SSOM/2018 2018/04/05
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/SSOM/2018 2018/03/26
Konkurs na najciekawszy upominek 2015/05/25
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015/02/19
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015/02/09
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2014/09/22