Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr SSOM.404.MK.5.2020

Data publikacji ogłoszenia: 2020/03/06


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: 

Opracowanie projektu, składu, łamania, druku oraz dostawy materiałów drukowanych na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz cenowo - ofertowy
3) Wzór umowy
4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


udostępnił: DR, wytworzono: 2020/03/06, odpowiedzialny/a: DR, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2020/03/06 14:58:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2020/03/06 14:58:54 nowa pozycja