Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE SSOM.SKM.404.MK.11/2020

Data publikacji ogłoszenia: 2020/12/01


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: „Świadczenie usług sprzątania biura  Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2021

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe
2) Zał. 1 Formularz ofertowy
3) Zał. 2 Wykaz usług
4) Zał. 3 Wzór umowy
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2020/12/01, odpowiedzialny/a: DR, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2020/12/01 15:06:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2020/12/01 15:06:52 nowa pozycja