Zamówienia publiczne

1/9/SUMP/SSOM/2022

Data publikacji ogłoszenia: 2022/09/13


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości poniżej 215 000 euro pn.

„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocją”

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00345200/01

Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl


udostępnił: ZK, wytworzono: 2022/09/13, odpowiedzialny/a: ZK, wprowadził/a: Zbigniew Kubik, dnia: 2022/09/15 08:06:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Zbigniew Kubik 2022/09/15 08:06:32 nowa pozycja