Zamówienia publiczne

SSOM.SKM.403.6.MK.2022

Data publikacji ogłoszenia: 2023/01/13


Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi
art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie Budowa
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych
nr 406, 273, 351”

Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl


udostępnił: ZK, wytworzono: 2023/01/13, odpowiedzialny/a: ZK, wprowadził/a: Zbigniew Kubik, dnia: 2023/01/13 13:42:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Zbigniew Kubik 2023/01/13 13:42:25 modyfikacja wartości
Zbigniew Kubik 2023/01/13 13:40:30 nowa pozycja