Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/05/PIM/SSOM/2021

Data publikacji ogłoszenia: 2021/05/19


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Opracowanie dokumentu pn. „Przewodnik projektowania infrastruktury pieszo – rowerowej”.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Formularz Ofertowy
  4. Oświadczenia Wykonawcy
  5. Wzór Umowy
  6. Wykaz usług głównych
  7. Doświadczenie członków zespołu
  8. Koncepcja realizacji opracowania
  9. Koncepcja przeprowadzenia warsztatów
  10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

udostępnił: DR, wytworzono: 2021/05/19, odpowiedzialny/a: DR, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2021/05/19 13:28:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2021/05/19 13:28:00 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2021/05/19 13:26:22 nowa pozycja