Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6/SKM/SSOM/2018

Data publikacji ogłoszenia: 2018/06/06


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do składania ofert na wsparcie eksperckie w zakresie doradztwa technicznego na potrzeby dostosowania dokumentacji dla Projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych br 406, 273, 351" do przedłożenia Komisji Europejskiej. Działanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.1) Zapytanie ofertowe oraz Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Doświadczenie zawodowe

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

6) Wzór umowy
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/6/SKM/SSOM/2018

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza wyniki zapytania ofertowego na:

a) na wsparcie eksperckie w zakresie doradztwa technicznego na potrzeby dostosowania dokumentacji dla Projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych br 406, 273, 351" do przedłożenia Komisji Europejskiej

 


udostępnił: DR, wytworzono: 2018/06/06, odpowiedzialny/a: DR, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:56:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:56:27 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/06/14 12:22:27 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/06/07 10:15:28 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/06/06 14:55:56 nowa pozycja