Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/SSOM/2018

Data publikacji ogłoszenia: 2018/04/05


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Działanie planowane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.1) Zapytanie ofertowe 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia

3) Formularz oferty

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

6) Wzór umowy

7) Formularz cenowyWYNIKI POSTĘPOWANIA

Notatka z zapytania ofertowego nr 01/04/SSOM/2018


udostępnił: Damian Róż, wytworzono: 2018/04/05, odpowiedzialny/a: Damian Róż, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:57:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:57:33 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/16 11:57:29 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/05 15:22:37 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/05 08:52:04 nowa pozycja