Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.8/2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/12/20


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

"Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2020"

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo - ofertowy
  3. Wykaz usług
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Projekt umowy
  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie umieszczono w bazie konkurencyjności pod tym adresem.


 


udostępnił: DR, wytworzono: 2019/12/20, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2020/02/05 07:50:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2020/02/05 07:50:22 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/12/20 14:05:03 nowa pozycja