Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4/SKM/SSOM/18

Data publikacji ogłoszenia: 2018/04/16


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do składania ofert na pomoc prawną w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) lub ustawy z dnia 16 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 233) w procesie udzielania zamówień publicznych dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” . Działanie planowane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. 

1) Zapytanie ofertowe 

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

5) Wzór umowy

6) Formularz doświadczenie zawodowePYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/4/SSOM/2018

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zamieszcza pytania Wykonawców i odpowiedzi, które pojawiły się w trakcie postępowania:

1) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 2/4/SSOM/2018

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4/SSOM/2018 - AKTUALIZACJA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓWStowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w odpowiedzi na pytania Wykonawców dokonało aktualizacji treści SIWZ oraz załączników. W związku z tym termin postępowania uległ wydłużeniu. Szczegóły oferty oraz niezbędne dokumenty dostępne w poszczególnych załącznikach.

 

 

 

Załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

5) Wzór umowy

6) Formularz doświadczenie zawodowe WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/4/SKM/SSOM/2018

 


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza wyniki zapytania ofertowego:

a) na pomoc prawną w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) lub ustawy z dnia 16 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 233) w procesie udzielania zamówień publicznych dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”


udostępnił: SSOM, wytworzono: 2018/04/16, odpowiedzialny/a: Damian Róż, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:57:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:57:47 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/30 07:50:33 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/20 14:48:22 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/16 10:37:45 nowa pozycja