Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/4/SKM/SSOM/2018

Data publikacji ogłoszenia: 2018/04/25


 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do składania ofert zakup urządzenia wielefunkcyjnego. Działanie planowane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.1) Zapytanie ofertowe 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia

3) Formularz ofertowy

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postepowania

6) Wzór umowyWYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4/4/SKM/SSOM/2018


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza wyniki zapytania ofertowego:

a) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego


udostępnił: DR, wytworzono: 2018/04/25, odpowiedzialny/a: DR, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:58:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:58:00 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/05/08 11:55:23 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/30 09:35:15 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/25 13:27:25 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/25 13:26:50 nowa pozycja