Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/06/ZIT/SSOM/2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/06/13


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczy: Świadczenia usług cateringowych i ewentualnego wynajmu sali na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:
a) Ogłoszenie
b) Oferta cenowa
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
d) Wzór umowy
e) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 

Informacje

a) Informacja z otwarcia ofert

b) Wyniki postępowania


udostępnił: DR, wytworzono: 2019/06/13, odpowiedzialny/a: ZK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2019/08/07 13:35:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2019/08/07 13:35:58 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/09 15:04:36 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/21 13:49:53 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/21 09:20:13 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/13 15:17:46 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/13 13:43:52 nowa pozycja