Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.4/2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/03/22


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.):

Usługa noclegowa i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego” w dniach 16-17 maja 2019 r. 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo – ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

 Informacje

 

1) Informacja z otwarcia ofert


udostępnił: ZK, wytworzono: 2019/03/22, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2019/04/23 12:18:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2019/04/23 12:18:34 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/04/01 13:04:15 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/03/22 15:33:42 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/03/22 12:36:51 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/03/22 12:35:56 nowa pozycja