Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.3.2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/03/13


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Dostawy materiałów promocyjnych w podziale na części.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz cenowo - ofertowy
3) Projekt umowy
4) Oświadczenie o braku powiązań
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 Jednocześnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod nr 1172940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


udostępnił: DR, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2019/04/23 12:19:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2019/04/23 12:19:26 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/03/13 14:00:38 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/03/13 14:00:21 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/03/13 13:37:52 nowa pozycja